Course outline_BUS609_Quản trị sự thay đổi

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Quản trị sự thay đổi

Mã môn học         : BUS609

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học giúp cho người học trang bị thêm kỹ năng quản trị trong tổ chức bên cạnh các kỹ năng quản trị tài chính, quản trị nhân lực, v.v... Môn học cũng góp phần trang bị cho người học kiến thức và các kỹ năng kiểm soát quá trình tâm lý và chuyển đổi cá nhân khi tham gia thực hiện thay đổi theo yêu cầu của tổ chức trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập toàn cầu hiện nay. Cụ thể:

 • Nắm bắt được bản chất của sự thay đổi thông qua một số lý thuyết và các khái niệm chủ yếu.
 • Nhận biết những thách thức và những vấn đề mà thay đổi gây ra cho nhà quản trị và các nhân viên.
 • Trang bị cho cá nhân hiểu biết về các phản ứng tâm lý của bản thân và khả năng kiểm soát, chế ngự các phản ứng của bản thân khi thực hiện thay đổi.
 • Trang bị cho nhà quản trị kỹ năng kiểm soát sự thay đổi để vượt qua những lực cản thay đổi và ứng phó với sự thay đổi của nhân viên; từ đó có phương thức hiệu quả nhất dẫn dắt nhân viên thực hiện sự thay đổi một cách tự nguyện và nhiệt tình.
 • Quản trị tổ chức và kiểm soát cá nhân trong bối cảnh thực hiện sự thay đổi.
 • Có cái nhìn tích cực về sự thay đổi và nhận biết được cách thức thực hiện thay đổi dễ dàng cho chính bản thân và cho tổ chức.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Vận dụng được kiến thức về quản trị sự thay đổi trong tổ chức
 • Vận dụng để triển khai thực hiện việc thay đổi tổ chức
 • Tự phát triển kiến thức và trách nhiệm đối với quá trình quản trị sự thay đổi trong tổ chức

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Tổng quan về sự thay đổi
 • Quản trị sự thay đổi của tổ chức
 • Nhận dạng sự thay đổi.
 • Lãnh đạo sự thay đổi tổ chức
 • Hoạch định và chuẩn bị cho sự thay đổi.
 • Triển khai và kiểm soát tiến độ thực hiện.
 • Tổ chức học tập

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

 • John Hayes (2014), The Theory and Practice of Change Management (2nd), algrave MacMillan – London.

4.2. Tài liệu tham khảo

 • W. Warner Burke (2014), Organization Change: Theory and Practice (4th), SAGE
 • Trần Thị Bích Nga - Phạm Ngọc Sáu (2006). Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp, Nhà xuất bản Tổng hợp Tp. HCM.
 • Phillip Kolter (Biên dịch: Nguyễn Dương Hiếu – Trịnh Hoàng Kim Phượng – Đặng Nguyễn Hiếu Trung) (2013) Cách tân để thắng – Mô hình A đến F, Nhà xuất bản Trẻ.

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

 1. Quá trình/Giữa kỳ (50%)
 • Thuyết trình nhóm (50%)

5.2     Cuối kỳ (50%)

 • Tiểu luận (50%)

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp    : 45 tiết 
 • Số giờ tự học          : 135 tiết

 

 

 

 

 

Top