Course outline_BUS612_Thương mại điện tử

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Thương mại điện tử

Mã môn học         : BUS612

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Sự phát triển của Internet mang lại nhiều ảnh hưởng đối với kinh doanh của các công ty và tổ chức thuộc mọi thành phần và quy mô khác nhau. Các tổ chức buộc phải thiết kế lại các chiến lược và cách thức mà họ điều hành hoạt động của mình theo mô hình mới, khác biệt với mô hình truyền thống. Điều này đã kiến tạo ra một cuộc chạy đua đầy thách thức cho mọi loại hình tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp. 

Môn học là sự vận dụng các kiến thức tổng hợp về quản trị kinh doanh ứng dụng vào môi trường kinh doanh trực tuyến, cách thức tích hợp mô hình kinh doanh trực tuyến vào một tổ chức kinh doanh hiện có và thiết lập tổ chức kinh doanh trực tuyến mới. Môn học giúp sinh viên hiểu biết các khái niệm và tiến bộ trong trong lĩnh vực thương mại điện tử, các mô hình kinh doanh thương mại điện tử phổ biến và mới nhất, thể loại công nghệ, đặc tính thị trường, hành vi của khách hàng, các cách thức tổ chức và vận hành hoạt động kinh doanh điện tử và các xu thế kinh doanh đang phát triển trong môi trường trực tuyến.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Hệ thống hoá kiến thức về thương mại điện tử
 • Kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm
 • Có tính chủ động và trách nhiệm

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Giới thiệu Thương mại điện tử (TMĐT)
 • Các mô hình kinh doanh trong TMĐT
 • Nền tảng kĩ thuật của TMĐT
 • Các khía cạnh kinh doanh trong TMĐT
 • An ninh TMĐT và các hệ thống thanh toán trực tuyến
 • Các vấn đề về đạo đức, xã hội và pháp lý trong TMĐT

 

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

 • Laudon. K and  Traver. C, (2017), E-Commerce: business, technology, society, 13rd Edition, Pearson Education.
 • Hoàng Thị Phương Thảo và các tác giả, (2019) Giáo trình Thương mại điện tử, nhà xuất bản Kinh Tế.

4.2. Tài liệu tham khảo

 • Schneider, G. P. (2017), Electronic commerce, 12nd edition, Cengage Learning.

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

 1. Quá trình/Giữa kỳ (50%)
 • Bài tập thảo luận, bài tập tình huống và bài tập nhóm (25%)
 • Thuyết trình nhóm (25%)

5.2     Cuối kỳ (50%)

 • Trắc nghiệm kết hợp tự luận (50%)

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp    : 45 tiết 
 • Số giờ tự học          : 135 tiết

 

 

 

 

 

Top