Course outline_ECO605_KInh tế công

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Kinh tế công

Mã môn học         : ECO605

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học Kinh tế công cộng nhằm trang bị cho học viên cao học những kiến thức về kinh tế học thuộc khu vực công cộng. Môn học Kinh tế công cộng nghiên cứu các vấn đề cơ bản về tính hiệu quả của việc điều hành trực tiếp của Nhà nước; cũng như các cơ chế, chính sách đặc biệt mà Nhà nước có thể điều tiết nhằm bảo đảm hiệu quả xã hội trong việc sản xuất hàng hóa, dịch vụ công cộng. Bao gồm các hoạt động thuộc các lĩnh vực: - Xây dựng, hoàn thiện, thực hiện và duy trì hệ thống luật pháp của quốc gia một cách có hiệu quả; - Các hoạt động dưới dạng các chính sách của chính phủ, như các chính sách về thuế, phạt tiền, trợ cấp, hệ thống các quy định về tiêu chuẩn...; - Các hoạt động về cung ứng dịch vụ, sản xuất hàng hóa công cộng. Môn Kinh tế công cộng còn đặt ra các vấn đề về sự Lựa chọn công cộng, cũng như các giải pháp mang lại lợi ích chung của cộng đồng.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Giúp cho học viên có kiến thức về khu vực công; Các vấn đề cơ bản của Kinh tế học trong khu vực công; Tính hiệu quả của khu vực công;
 • Nhận diện, phân tích, đánh giá qua đó đề xuất các chính sách của chính phủ trong khu vực công.
 • Có phương pháp khoa học, tính phản biện, có bản lĩnh nghề nghiệp, tự tin trong việc đề xuất các chính sách có cơ sở khoa học.

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Giới thiệu môn học; Khu vực công là gì?
 • Hiệu quả Pareto của nền kinh tế
 • Hàng hóa công cộng và sự lựa chọn công cộng
 • Hàng hóa công cộng và sự lựa chọn công cộng
 • Tác động ngoại vi và hệ thống các chính sách của chính phủ.
 • Sự tác động của thuế - Trường hợp áp dụng Việt Nam
 • Thuyết trình (tiểu luận)

 

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

 • Stiglitz, Joseph E. (2015). Economics of the public sector (4th ed.). New York: W.W. Norton & Company. ISBN 978-0-393-92522-7 (ppk.).
 • Stiglitz, Joseph E. (1995). Kinh tế học công cộng (dịch). NXB. Khoa học Kỹ Thuật Hà Nội.
 • Nguyễn Thuấn (2007). Kinh Tế Cộng Cộng (tái bản lần thứ 12). TP. Hồ chí Minh: NXB Thống kê.

4.2. Tài liệu tham khảo

 • Chương trình đào tạo kinh tế Fullbright (1998). Kinh tế học công cộng  (lưu hành nội bộ).

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (40%)

 • Bài tập cá nhân – tuần thứ 5 (10%)
 • Bài tập cá nhân – tuần thứ 8 (10%)
 • Thuyết trình nhóm (20%)
  1. Cuối kỳ (60%)
 • Thi kết thúc môn (60%)

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp  : 45 tiết 
 • Số giờ tự học        : 135 tiết

 

 

 

Top