Course outline_ECO607_Phương pháp nghiên cứu kinh tế

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Phương pháp nghiên cứu kinh tế

Mã môn học         : ECO607

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Học phần này nhằm mục đích trang bị cho người học những phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh và Kinh tế học tạo nền tảng kiến thức vững chắc về một nghiên cứu khoa học đồng thời giúp cho học viên có thể hình thành được đề cương nghiên cứu và thực hiện luận được văn tốt nghiệp.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Đạt được các kiến thức nền tảng về phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Thiết kế một đề cương nghiên cứu khoa học và áp dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp để có thể thực hiện được luận văn tốt nghiệp bắt nguồn từ đề cương.
 • Phát triển các kỹ năng tự học, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và đồng thời đạt được tính liêm chính học thuật  

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Giới thiệu về nghiên cứu khoa học
 • Tiến trình nghiên cứu khoa học
 • Xây dựng câu hỏi nghiên cứu
 • Thiết kế nghiên cứu
 • Thu thập và phân tích dữ liệu
 • Thiết kế đề cương nghiên cứu và trình tự thực hiện một luận văn

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

 • Schindler, P. S. (2018). Business Research Methods. The McGraw− Hill Companies.

4.2. Tài liệu tham khảo

 • Bell, E., Bryman, A., & Harley, B. (2018). Business research methods. Oxford university press.
 • Nguyễn Minh Hà (2014), ‘Nghiên cứu quyết định mua và sự lựa chọn của khách hàng’, NXB Kinh tế TPHCM
 • PGS.TS. Nguyễn Minh Hà và ThS. Ngô Thành Trung (2013), “Mức sẵn lòng chi trả học phí đối với chương trình đào tạo Thạc sĩ trong nước”, NXB Thanh niên.
 • PGS.TS. Nguyễn Minh Hà và ThS. Ngô Thành Trung (2016), “Nghiên cứu quyết định đầu tư và Quy mô đầu tư ban đầu của doanh nghiệp: Trường hợp tại tỉnh Gia Lai”, NXB Kinh tế TP.HCM.
 • PGS.TS. Nguyễn Minh Hà, Phân tích dữ liệu: Ứng dụng PLS-SEM
 • PGS.TS. Nguyễn Minh Hà (2014), “Nghiên cứu quyết định mua và sự lựa chọn của khách hàng”, NXB Kinh tế TP.HCM

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (50%)

 • Thuyết trình nhóm (25%)
 • Bài tập nhóm (25%)
  1. Cuối kỳ (50%)
 • Bài tập cá nhân: Thiết kế một đề cương nghiên cứu (50%)

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp  : 45 tiết 
 • Số giờ tự học        : 135 tiết

 

 

 

Top