Course outline_ECO608_Phân tích chính sách

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Phân tích chính sách

Mã môn học         : ECO608

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Các nhà hoạch định chính sách và các nhà phân tích luôn phải đối mặt với những câu hỏi hóc búa: Chính sách tái định cư cho người dân vùng di dời có hiệu quả không? Việc tăng hoặc giảm thuế trong thời kỳ phát triển kinh tế có phải là tối ưu? Có nên áp dụng chính sách thuế cho mọi đối tượng của nền kinh tế? Khóa học này nhằm giới thiệu cho sinh viên lý do, chức năng và giá trị của việc phân tích chính sách, thiết kế và phương pháp phân tích chính sách công.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Hiểu được vai trò, chức năng và giá trị của việc phân tích chính sách và lựa chọn các thiết kế và phương pháp phù hợp để phân tích chính sách
 • Thực hiện phân tích chính sách và làm quen với các kỹ thuật cơ bản về phân tích và trình bày báo cáo
 • Có khả năng tiến hành phân tích chính sách

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Khái niệm chính sách, phân tích chính sách
 • Phân biệt chính sách với các hoạt động liên quan khác
 • Chính sách trong hệ thống tổ chức và quản lý nhà nước
 • Phân loại chính sách
 • Chu kỳ chính sách
 • Chức năng phân tích chính sách
 • Nhiệm vụ phân tích chính sách
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến phân tích chính sách
 • Phân tích chính sách và các nghề nghiệp liên quan
 • Phân tích chính sách: một nghề độc lập
 • Các kiến thức cần thiết cho các nhà phân tích chính sách
 • Cơ cấu phân tích chính sách
 • Quy trình phân tích chính sách: Bước 1- Phân tích các vấn đề chính sách
 • Quy trình phân tích chính sách: Bước 2 - Phân tích các giải pháp chính sách
 • Quy trình phân tích chính sách: Bước 3 - Phân tích các hành động chính sách
 • Quy trình phân tích chính sách: Bước 4 - Đánh giá chính sách
 • Các vấn đề đạo đức trong phân tích chính sách
 • Việc sử dụng các kết quả phân tích chính sách
 • Đối tượng phân tích chính sách
 • Tổ chức hệ thống phân tích chính sách
 • Tổ chức nhân sự phân tích chính sách
 • Viết báo cáo phân tích chính sách
 • Hội thảo về phân tích chính sách với các chủ đề khác nhau
 • Trình bày nhóm
 • Sử dụng các biến giả để ước tính tác động của một chính sách đối với các biến kết quả
 • Thử nghiệm ngẫu nhiên và phương pháp sai biệt kép
 • Đối sánh điểm xu hướng (PSM)

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

 • Patton, C., Sawicki, D., & Clark, J. (2012). Basic Methods of Policy Analysis and Planning--Pearson eText. Routledge Abc
 • Khandker, S. R., Koolwal, G. B., & Samad, H. A. (2009). Handbook on impact evaluation: quantitative methods and practices. World Bank Publications (bản dịch).

4.2. Tài liệu tham khảo

 • 5.2.1.  Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2010). Policy analysis: Concepts and practice. Taylor & Francis
 • 5.2.2.  Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2015). A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving. CQ press.

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (50%)

 • Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (50%)
  1. Cuối kỳ (50%)
 • Trắc nghiệm nhiều lựa chọn và bài luận (50%)

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp  : 45 tiết 
 • Số giờ tự học        : 135 tiết

 

 

 

Top