Course outline_BUS628_Marketing địa phương

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Marketing địa phương

Mã môn học         : BUS628

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Do công việc đổi mới ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa hàng ngày nên địa phương đang liên tục đối mặt với những thách thức và cơ hội mới. Khả năng cạnh tranh của địa phương đang ngày càng phụ thuộc vào sự thành công của các địa phương và đời sống của người dân ở đó. Ngoài ra, công cuộc đổi mới từ chính quyền trung ương đến địa phương ngày càng tự chủ hơn về mọi phương diện. Cạnh tranh giữa các địa phương xảy ra trong các lĩnh vực thu hút đầu tư, thu hút doanh nhân và lao động có tay nghề, thu hút khách du lịch và thị  phần cho hàng hóa và dịch vụ của mình.

Với bối cảnh nêu trên, Marketing địa phương cung cấp công cụ marketing để đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội cũng như thách thức của địa phương trước tình hình, xu thế phát triển và ảnh hưởng của khu vực xung quanh. Môn học sẽ thảo luận chi tiết các nội dung như phương pháp xác định khách hàng và nhu cầu của khách hàng, bao gồm các nhà đầu tư, các nhân lực có trình độ và tay nghề, khách du lịch, khách mua hàng xuất khẩu.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Nắm vững kiến thức về marketing địa phương. Phân tích bối cảnh và các mô hình thẩm định địa phương.
 • Phát triển chiến lược marketing địa phương và chiến lược cải thiện địa phương. 
 • Có khả năng xây dựng, thực hiện chiến lược marketing địa phương.
 • Tự cập nhật, phát triển các kiến thức, khả năng cần thiết để trở thành nhà hoạch địch, thực thi hiệu quả chiến lược marketing địa phương.

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Tổng quan Marketing địa phương
 • Quy trình Marketing địa phương
 • Thẩm định địa phương
 • Chiến lược Marketing địa phương ở các lĩnh vực khác nhau.
 • Chiến lược Marketing cải thiện địa phương
 • Thiết kế hình ảnh địa phương
 • Mô hình hành vi khách hàng địa phương
 • Thay đổi, thách thức trong phát triển  Marketing địa phương

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

 • Marketing places: Attracting investment, industry, and tourism to cities, states, and nations (1993)/ Philip Kotler, Donald H. Haider, Irving Rein. - New York : The Free Press, 1993, 388 tr.
 • Marketing Asian places: Attracting investment, industry, and tourism to cities, states, and nations (2002)/ Philip Kotler,... [et al.]. - Lần thứ 1. - New York : John Wiley & Sons, 2002, 443 tr.

4.2. Tài liệu tham khảo

 • Marketing địa phương của TP. Hồ Chí Minh (2005)/ Hồ Đức Hùng, Tp. HCM, NXBVăn hoá Sài Gòn, 279tr
 • PGS.TS. Nguyễn Minh Hà và ThS. Ngô Thành Trung (2016), “Nghiên cứu quyết định đầu tư và Quy mô đầu tư ban đầu của doanh nghiệp: Trường hợp tại tỉnh Gia Lai”, NXB Kinh tế TP.HCM.
 • PGS.TS. Nguyễn Minh Hà và ThS. Võ Thị Trung Trinh (2016), “Phân tích môi trường đầu tư: Trường hợp tại TP.HCM”, NXB Kinh tế TP.HCM.

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (40%)

 • Viết bài tiểu luận (40%)
  1. Cuối kỳ (60%)
 •  Bài thi cuối khóa (60%)

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp  : 45 tiết 
 • Số giờ tự học        : 135 tiết

 

 

 

Top