Course outline_ECO618_Kinh tế lao động

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Kinh tế lao động

Mã môn học         : ECO618

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học Kinh tế học lao động nhằm trang bị cho học viên cao học những kiến thức kinh tế học chuyên sâu về thị trường lao động: Cung lao động, cầu lao động; Sự vận động của cung và cầu lao động trong thị trường lao động; Việc làm và thất nghiệp; Tiền lương tối thiểu, tiền lương và các khoản thu nhập từ lao động; Vốn con người và sự di chuyển của lao động; Nghiệp đoàn và thương lượng tập thể.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Giúp cho học viên hiểu rõ các chức năng và cách thức vận hành của thị trường lao động, đầu ra của nó và sự tương tác với phần còn lại của nền kinh tế.
 • Đánh giá vai trò kết hợp giữa thị trường, thể chế và xã hội trong việc xác định đầu ra của thị trường lao động.
 • Có thái độ khoa học, tính phản biện, phát triển ý kiến riêng của người học liên quan đến việc phát triển thị trường lao động và tính hiệu quả của các chính sách của Nhà nước về thị trường lao động;

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Giới thiệu môn học kinh tế lao động;
 • Giới thiệu về thị trường lao động;
 • Cung lao động
 • Cầu lao động
 • Một số mô hình cung và cầu lao động
 • Cân bằng thị trường và tiền lương
 • Việc làm và thất nghiệp
 • Tìm việc
 • Nghiệp đoàn
 • Thương lượng và giải quyết tranh chấp
 • Thị trường lao động trong khu vục công
 • Thuyết trình (tiểu luận)

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

 • Nguyễn Thuấn (2020). Bài giảng môn học Kinh tế học lao động. Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh;
 • Ehrenberg, R. G., Smith, R. S. (2015). Mordern labor economics. 11th Ed. Boston: Pearson Education.

4.2. Tài liệu tham khảo

 • Kaufman and Hotchkiss (2006). The Economics of Labor Markets. Cengage Learning.
 • Cahuc, Pierre and Zilberberg (2004). Labour Economics. Cambridge. Mass. and London: MIT Press
 • McCOnnell, Capbell R., and Stanley.L.Brue (2009). Contemporary Labour Economics. McGraw-Hill Book Co.

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (40%)

 • Tham dự lớp và bài tập cá nhân (20%)
 • Dự án nhóm, Thuyết trình (20%)
  1. Cuối kỳ (60%)
 •  Bài thi cuối khóa (60%)

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp  : 45 tiết 
 • Số giờ tự học        : 135 tiết

 

 

 

Top