Course outline_ECO506_Tiếng Anh B2

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Tiếng Anh B2

Mã môn học         : ECO506

Số tín chỉ              : 5 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Đây là học phần tiếng Anh tương đương B2 theo khung tham chiếu năng lực Châu Âu dành cho tiếng Anh không chuyên của Khoa Đào Tạo Sau Đại Học, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung học phần nhằm trang bị kiến thức cơ bản về ngôn ngữ (ngữ pháp và từ vựng), phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết), sử dụng tiếng Anh trong các tình huống đời thực và phát triển tư duy phản biện (critical thinking). Môn học này giúp sinh viên luyện tập để đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ đầu ra B2 – trình độ trung cấp. Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng Tiếng Anh ở trình độ tiền trung cấp, với nội dung gồm những kiến thức phổ quát về thế giới. Học phần bao gồm thời lượng lên lớp và tự học; ngoài ra trung tâm có trang bị phần mềm học qua mạng liên kết với trung tâm khảo thí của Hoa Kỳ IIG Việt Nam nếu học viên có nhu cầu đăng ký.

Học phần tập trung phát triển bốn kỹ năng ngôn ngữ (listening, speaking, reading, writing ), ba nền tảng ngôn ngữ (grammar, vocabulary, pronunciation), tư duy bình phẩm, phản biện (critical thinking) và chức năng vận dụng kiến thức vào đời sống thực tế (Applying in Real Life).

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

2.1. Mục tiêu kiến thức: Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ nắm được:

 • Các chức năng ngôn ngữ dùng trong giao tiếp trong văn nói và văn viết;
 • Ngữ pháp trong giao tiếp, chức năng ngôn ngữ;
 • Từ vựng liên quan đến các chủ đề công việc, bản thân, thể thao, du lịch, các kỳ nghỉ, thiên nhiên, ẩm thực và gia đình;
 • Cách phát âm: các âm, dấu nhấn, nối âm và ngữ điệu.

2.2. Mục tiêu kĩ năng: Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:

 • Nghe các mẫu hội thoại, các bài nói (trình độ tiền trung cấp); rèn luyện các kỹ năng nghe hiểu ý chính, nghe thông tin chính và nghe để học cấu trúc ngôn ngữ và cách diễn đạt;
 • Thực hành các mẫu hội thoại có mục đích giao tiếp rõ ràng (trao đổi thông tin từ bài đọc, miêu tả người và vật, trình bày báo cáo ngắn, v.v…);
 • Đọc những bài đọc ngắn theo dạng bài báo, blogs, thông tin hướng dẫn, cuộc phỏng vấn v.v… (trình độ tiền trung cấp);
 • Viết theo mục đích giao tiếp nhất định (lời khuyên, báo cáo, miêu tả sự kiện, kể chuyện, quảng cáo, v.v…);
 • Tư duy phê phán (critical thinking): tóm tắt ý chính, hiểu thông điệp của tác giả khi đọc, phân biệt ý kiến cá nhân và thông tin khách quan, tìm ví dụ minh họa, đưa dẫn chứng, v.v….

2.3. Mục tiêu thái độ: Sau khi học xong học phần này, hình thành cho sinh viên:

 • Phát huy ý thức tự học thông qua việc làm bài tập online, và thông qua việc tự tìm hiểu thông tin để làm các bài tập trong chương trình;
 • Ý thức tham gia tích cực và hứng thú thực hành tiếng theo đôi/nhóm trong lớp;
 • Ý thức lợi ích của việc sử dụng tiếng Anh như một công cụ để giao tiếp và học tập.

 

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Unit 1: ALL ABOUT ME
 • Unit 2: WINNING AND LOSING
 • Unit 3: LET’S SHOP
 • Unit 4: RELAX
 • MID-TERM TEST (LISTENING-READING-WRITING)
 • MID-TERM TEST (SPEAKING)
 • Unit 5: EXTREME DIETS
 • Unit 6: MY HOME
 • Unit 7: WILD AT HEART
 • Unit 8: WE ARE OFF!
 • FINAL TEST (LISTENING-READING-WRITING)
 • FINAL TEST (SPEAKING)

 

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

 • Sue, Elliott and Amanda Thomas (2016). Cambridge English Compact Preliminary for Schools – Student’s book without answers. UK: Cambridge University Press.
 • Sue, Elliott and Amanda Thomas (2016). Cambridge English Compact Preliminary for Schools – Workbook without answers. UK: Cambridge University Press.

4.2. Tài liệu tham khảo

 • Sue, Elliott and Amanda Thomas (2016). Cambridge English Compact Preliminary for Schools – Teacher’s book. UK: Cambridge University Press.
 • Emma, Heyderman et al (2015). Cambridge English Complete PET – Student’s book. UK: Cambridge University Press.
 • Emma, Heyderman et al (2015). Cambridge English Complete PET –Workbook. UK: Cambridge University Press.

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (30%)

 • Hoạt động tại lớp (10%)
 • Thi giữa học phần (20%)

5.2     Cuối kỳ (70%)

 • Thi kết thúc học phần (70%)

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp  : 75 tiết 
 • Số giờ tự học        : 160 tiết

 

 

 

Top