Danh sách NCS 2020

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - KHÓA 2020

(Quyết định số 3216/QĐ-ĐHM, ngày 25/12/2020)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Số QĐ

1

Nguyễn Duy Cường

09/12/1981

TP.HCM

Quyết định số 3216/QĐ-ĐHM

2

Trương Mỹ Diễm

20/03/1977

Sóc Trăng

Quyết định số 3216/QĐ-ĐHM

3

Nguyễn Hoàng Kim

15/11/1987

TP.HCM

Quyết định số 3216/QĐ-ĐHM

4

Nguyễn Thị Thanh Phương

11/03/1979

Tiền Giang

Quyết định số 3216/QĐ-ĐHM

5

Nguyễn Đức Trung

27/07/1985

TP.HCM

Quyết định số 3216/QĐ-ĐHM

Top