Liên hệ

 

Khoa Đào tạo Sau Đại học (phòng 110)
 
Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
 
Điện thoại: 02839300946, 02839300947, 02839300210-110
 
Email: postgraduate@ou.edu.vn
 
 
 

Top