Đề cương Môn Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao CON702

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao

Mã môn học         : CON702

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu và tiên tiến về phân tích và thiết kế kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) trong công trình xây dựng. Từ đó có đủ khả năng để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học theo hướng kết cấu bê tông cốt thép hay ứng dụng thực tiễn.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

Lựa chọn sơ đồ tính, mô hình hóa, phân tích ứng xử và thiết kế cho các kết cấu bê tông cốt thép trong công trình xây dựng thực tế như dầm cao, sàn, vách theo các trạng thái giới hạn khác nhau

Đánh giá, lựa chọn giải pháp và giải quyết vấn đề liên quan đến kết cấu bê tông cốt thép trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Giới thiệu chung
 • Vật liệu
 • Độ võng, rung động của dầm và sàn BTCT
 • Ứng xử nứt của cấu kiện BTCT
 • Sự tái phân bố mô-men trong dầm BTCT và lý thuyết dẻo
 • Phân tích và thiết kế dầm cao
 • Phân tích và thiết kế kết cấu sàn
 • Phân tích ứng xử và thiết kế vách BTCT trong nhà nhiều tầng
 • Phân tích ứng xử và thiết kế nút khung trong nhà nhiều tầng
 • Lực động đất, ứng xử kết cấu của khung, thiết kế kháng chấn cho khung
 • Ứng xử của kêt cấu dưới tác dụng của đám cháy – thiết kế kháng cháy

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

                                                

4.2. Tài liệu tham khảo

TCVN 5574 : 2012. Tiêu chuẩn thiết kế bê tông và bê tông cốt thép, NXB Xây dựng, 2013.

[2]      TCVN 2737 : 1995. Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế, NXB Xây dựng, 1995.

[3]      TCVN 198 : 1997. Nhà cao tầng bê tông cốt thép toàn khối – Tiêu chuẩn thiết kế, 1997.

[4]      TCXDVN 375 : 2006. Thiết kế công trình chịu động đất – Tiêu chuẩn thiết kế, 2006.

[5]      CEB-FIP Model Code 2010. First complete draft - Volume 1 & 2. Lausanne, 2010.

[6]      Eurocode 2. General rules and rules for buildings, Part 1.1, European Committee for Standardization, Brussels, 2004.

[7]      ACI Committee 318. Building code requirements for reinforced concrete and commentary. American Concrete Institute, Detroit, MI, 2011.

[8]      Park, R., and Paulay, T. Reinforced Concrete Structures, 1st Edition, John Wiley & Sons, Boston, Massachusetts, 1974.

[9]     James K. Wight. Reinforced Concrete: Mechanics and Design, Pearson, 2012

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (50%)

 • Tiểu luận:  (50%)

5.2     Cuối kỳ (50%)

 • Thi kết thúc môn (50%).

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp  : 45
 • Số giờ tự học        :   90

Top