LV đăng tạp chí KH

 

CÁC BÀI BÁO ĐƯỢC ĐĂNG TẠP CHÍ KHOA HỌC NĂM 2019

Chi tiết vui lòng xem tại đây

 

CÁC BÀI BÁO ĐƯỢC ĐĂNG TẠP CHÍ KHOA HỌC NĂM 2018

Chi tiết vui lòng xem tại đây 

 

CÁC BÀI BÁO ĐƯỢC ĐĂNG TẠP CHÍ KHOA HỌC NĂM 2017

Chi tiết vui lòng xem tại đây

 

CÁC BÀI BÁO ĐƯỢC ĐĂNG TẠP CHÍ KHOA HỌC NĂM 2016

Chi tiết vui lòng xem tại đây

 

CÁC BÀI BÁO ĐƯỢC ĐĂNG TẠP CHÍ KHOA HỌC NĂM 2010-2015

Chi tiết vui lòng xem tại đây

Bài báo "Phát triển một cảnh báo sớm cho các khủng hoảng tài chính ở Việt Nam"  (GS.TS. Tristan Nguyen, ĐH Munich, Đức và Th.s. Nguyễn Ngọc Duy, cựu học viên lớp FAMA3, Trường Kinh tế & Luật Berlin, Đức)

 Asian Economic and Financial Review ISSN(e): 2222-6737/ISSN(p): 2305-2147 
  URL: www.aessweb.com  

Top