Danh sách NCS 2021

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH – KHÓA 2021

 (Quyết định số 2709/QĐ-ĐHM, ngày 30 tháng 12 năm 2021)

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

SỐ QĐ

1

Trần Nguyễn Đăng Khoa

01/05/1990

Cần Thơ

Quyết định số 2709/QĐ-ĐHM

2

Võ Chiêu Vy

09/04/1987

Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 2709/QĐ-ĐHM

3

Nguyễn Nữ Tường Vi

21/01/1990

Khánh Hòa

Quyết định số 2709/QĐ-ĐHM

4

Trần Viết Hoàng Nguyên

08/09/1986

Thừa Thiên Huế

Quyết định số 2709/QĐ-ĐHM

5

Phan Chí Hiếu

19/10/1990

Long An

Quyết định số 2709/QĐ-ĐHM

6

Nguyễn Hồng Mai

10/12/1989

Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 2709/QĐ-ĐHM

7

Nguyễn Duy Hoàng

26/08/1982

Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 2709/QĐ-ĐHM

8

Nguyễn An Phú

29/10/1989

Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 2709/QĐ-ĐHM

9

Lê Thị Mai Hường

06/08/1984

Nghệ An

Quyết định số 2709/QĐ-ĐHM

10

Lê Hoài Việt

03/12/1989

Đà Nẵng

Quyết định số 2709/QĐ-ĐHM

11

Cao Nhật Tuấn

09/11/1993

Lâm Đồng

Quyết định số 2709/QĐ-ĐHM

12

Nguyễn Đình Mạnh

16/08/1978

Thanh Hóa

Quyết định số 2709/QĐ-ĐHM

Top