Danh sách NCS 2021

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH

NGÀNH QUẢN KINH TẾ HỌC – KHÓA 2021

 (Quyết định số 2709/QĐ-ĐHM, ngày 30 tháng 12 năm 2021)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

SỐ QĐ

1

Võ Phước Tài

10/05/1977

Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 2709/QĐ-ĐHM

2

Đoàn Kim Thành

29/10/1981

Đăk Lăk

Quyết định số 2709/QĐ-ĐHM

Top