Danh sách NCS 2021

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH

NGÀNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

BỘ MÔN TIẾNG ANH – KHÓA 2021

 (Quyết định số 2709/QĐ-ĐHM, ngày 30 tháng 12 năm 2021)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

SỐ QĐ

1

Chu Quang Phê

01/03/1980

Thái Bình

Quyết định số 2709/QĐ-ĐHM

2

Nguyễn Thị Ngọc Trân

18/08/1983

Bình Định

Quyết định số 2709/QĐ-ĐHM

Top