Danh sách NCS 2021

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH

NGÀNH QUẢN KỸ THUẬT XÂY DỰNG – KHÓA 2021

 (Quyết định số 2709/QĐ-ĐHM, ngày 30 tháng 12 năm 2021)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

SỐ QĐ

1

Nguyễn Thế Tuấn

24/05/1983

Hà Nội

Quyết định số 2709/QĐ-ĐHM

2

Tống Văn Lũy

20/02/1983

Nam Định

Quyết định số 2709/QĐ-ĐHM

3

Nguyễn Thị Phương Linh

20/12/1985

Bình Thuận

Quyết định số 2709/QĐ-ĐHM

4

Nguyễn Thanh Trúc

13/02/1982

Cà Mau

Quyết định số 2709/QĐ-ĐHM

5

Nguyễn Đăng Khoa

28/08/1986

Đồng Nai

Quyết định số 2709/QĐ-ĐHM

6

Nguyễn Hữu Kỳ

01/11/1977

Bình Phước

Quyết định số 2709/QĐ-ĐHM

Top