Danh sách NCS 2022

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH

NGÀNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

BỘ MÔN TIẾNG ANH – KHÓA 2022

 (Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM, ngày 25 tháng 11 năm 2022)

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

SỐ QĐ

1

Võ Huỳnh Thanh

08/06/1992

Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM

2

Huỳnh Thị Hậu

23/01/1993

Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM

3

Lê Thị Tiểu Phượng

16/08/1982

Thừa Thiên Huế

Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM

4

Nguyễn Phạm Phương Khánh

01/08/1981

Vĩnh Long

Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM

5

Nguyễn Đặng Thị Cúc Huyền

14/11/1983

Bình Định

Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM

6

Lê Thị Thiên Phước

20/04/1979

Gia Lai

Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM

7

Võ Thị Thu Thảo

15/11/1985

Bình Định

Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM

8

Nguyễn Thanh Minh

17/06/1993

Đồng Nai

Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM

9

Hồ Đình Phương Khanh

01/10/1987

Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM

10

Đoàn Kim Khoa

29/02/1984

Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 3252/QĐ-ĐHM

Top