Danh mục luận án

 

DANH MỤC LUẬN ÁN

TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2016

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

GVHD

KHÓA

1

Lê Văn Hưởng

01/01/1962

Tiền Giang

Nghiên cứu đầu tư của doanh nghiệp.

  1.PGS. TS. Lê Bảo Lâm

  2.PGS. TS. Nguyễn Minh Hà

2012

 

DANH MỤC LUẬN ÁN

TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2018

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

GVHD

KHÓA

1

Vũ Hữu Thành

22/01/1979

Nam Định

 

Ảnh hưởng của đa dạng hóa tới hiệu quả và rủi ro của doanh nghiệp.

   1. PGS. TS. Nguyễn Minh Hà.

    2. PGS. TS. Nguyễn Minh Kiều

2012

2

Vũ Thịnh Trường

17/12/1987

Nam Định

 

Nghiên cứu hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp.

    1. TS. Võ Hồng Đức

     2. TS. Lê Thị Thanh Loan

2013

3

Nguyễn Lê Thái Hòa

20/01/1976

Quảng Nam

Mối quan hệ giữa hình tượng cửa hiệu, nhân cách cửa hiệu với lòng trung thành của khách hàng đối với cửa hiệu và vai trò điều tiết của văn hóa cá nhân.

 1.PGS.TS Hoàng Thị Phương Thảo

 2.PGS.TS. Phạm Ngọc Thúy

2013

 

DANH MỤC LUẬN ÁN

TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2019

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

GVHD

KHÓA

1

Tô Đình Tuân

16/07/1974

Sài Gòn

Nghiên cứu thương hiệu tổ chức và thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực báo chí tại Việt Nam.

1. PGS. TS. Nguyễn Minh Hà

     2. PGS. TS. Lê Bảo Lâm

2013

2

Lê Đình Nghi

13/12/1982

Bình Thuận

Lan tỏa suất sinh lợi và độ biến thiên giữa các thị trường chứng khoán.

PGS. TS. Nguyễn Minh Kiều

2014

 

DANH MỤC LUẬN ÁN

TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2020

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

GVHD

KHÓA

1

Bùi Thành Khoa

21/11/1987

Thành phố Hồ Chí Minh

 

Nghiên cứu sự cảm nhận về lợi ích tinh thần, giá trị tiêu khiển và lòng tin trực tuyến ảnh hưởng đến lòng trung thành trực tuyến: Xét trong mức độ lo âu của khách hàng.

 

PGS. TS. Nguyễn Minh Hà

2015

2

Ngô Thành Trung

09/01/1986

Gia Lai

Vốn tâm lý, thái độ công việc và hiệu quả công việc của nhân viên.

PGS. TS. Nguyễn Minh Hà

2013

3

Lê Nguyễn Bình Minh

02/05/1983

Khánh Hòa

 

Lòng tin và hành vi mua của người tiêu dùng trực tuyến.

PGS.TS. Hoàng Thị Phương Thảo

2013

 

DANH MỤC LUẬN ÁN

TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ HỌC NĂM 2021

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

GVHD

KHÓA

1

Bùi Hoàng Ngọc

13/03/1977

Hà Nội

Hội nhập, tiêu thụ năng lượng và tăng trưởng kinh tế.

GS.TS. Nguyễn Minh Hà 

2016

 

DANH MỤC LUẬN ÁN

TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2021

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

GVHD

KHÓA

1

Ngô Chín

11/12/1962

Bình Định

Tác động của vốn xã hội, tinh thần kinh doanh và khả năng thích ứng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước tại Việt Nam.

PGS. TS. Nguyễn Thuấn

2014

2

Trần Thế Nam

24/07/1977

Hà Nam

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự đồng cảm đến hành vi hướng đến khách hàng và hành vi công dân trong tổ chức của nhân viên giao dịch.

PGS. TS. Ngô Viết Liêm

2014

3

Trịnh Hoàng Nam

18/03/1978

Khánh Hòa

Rủi ro cảm nhận và ý định sử dụng thẻ tín dụng tại Việt Nam.

 

PGS.TS. Vương Đức Hoàng Quân

2014

4

Phạm Đình Cường

23/09/1069

Tây Ninh

 

Tái cấu trúc và năng suất lao động doanh nghiệp - Nghiên cứu ngành dệt may Việt Nam.

   1. PGS.TS. Võ Phước Tấn

   2. PGS.TS. Phạm Đình Long

2015

5

Đỗ Thị Thanh Trúc

07/06/1987

Quảng Nam

Vai trò của sự tương thích giá trị, tự chủ công việc và cảm nhận sự hỗ trợ của tổ chức trong mối quan hệ giữa tính cách chủ động và hiệu quả làm việc của nhân viên.

   1. PGS.TS. Trịnh Thùy Anh

   2. TS. Nguyễn Thế Khải

2016

6

Nguyễn Vĩnh Luận

24/09/1084

Đồng Tháp

Relationship among employer branding, employer attractiveness, employee engagement and employee performance.

(Mối quan hệ giữa thương hiệu nhà tuyển dụng, sự thu hút của nhà tuyển dụng, sự gắn kết và hiệu quả làm việc của nhân viên)

GS.TS. Nguyễn Minh Hà

2016

 

DANH MỤC LUẬN ÁN

TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ HỌC NĂM 2022

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

GVHD

KHÓA

1

Phạm Tấn Hòa

02/01/1973

Long An

Vốn xã hội tác động đến việc làm và thu nhập của hộ gia đình.

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc 

 

2016

 

Top