Tin tức

Bảo vệ Luận án cấp cơ sở NCS Vũ Thịnh Trường khóa 2 năm 2013

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Vũ Thịnh Trường khóa 2 năm 2013 (Lần 2)

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

01/9/2017

08h30 - 11h30

Bảo vệ cấp cơ sở

NCS Vũ Thịnh Trường khóa 2 năm 2013,  chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Theo QĐ, NCS quan tâm

124

 

Tin cùng chuyên mục

Top